• baş_banner
  • baş_banner

10163174-YQ RX5 Öň tormoz disk goragçysy-l-Boýag

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: Saic Mg-Rx5

Önümler Oem No: 10163174

Org Of Place: Hytaýda öndürildi

Marka: Cssot / Rmoem / Org / Göçürmek

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 sany az bolsa, adaty bir aý

Töleg: Tt Depozit

Kompaniýanyň markasy: Cssot


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Öň tormoz disk goragçysy-l-Boýag
Önümleriň ulanylyşy Saic Mg-Rx5
Önümler 10163174
Org Of Place Hytaýda öndürildi
Marka Cssot / Rmoem / Org / Göçürmek
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 sany az bolsa, adaty bir aý
Töleg Depozit
Kompaniýanyň markasy Cssot
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önümiň görkezilmegi

2
1
3

Önüm barada bilim

Öňki teker çalşylandan soň, öň tormoz paneli we tormoz diski metal sürtülmäni gysarmy?

Tormoz bereniňde gykylyk bar bolsa, gowy!Tormoz öndürijiligine täsir edilmeýär, ýöne tormoz torlarynyň we tormoz diskleriniň sürtülme sesi esasan tormoz torlarynyň materiallary bilen baglanyşykly!Käbir tormoz torlarynda uly metal simler ýa-da beýleki gaty material bölejikleri bar.Bu maddalara tormoz torlary geýilende, tormoz diski bilen ses çykararlar!Öwürmekden soň adaty zat bolar!Şonuň üçin adaty zat we howpsuzlyga täsir etmez, ýöne ses gaty gaharly.Şeýle tormoz sesini hakykatdanam kabul edip bilmeýän bolsaňyz, tormoz torlaryny hem çalşyp bilersiňiz.Tormoz torlaryny has gowy hilli çalyşmak bu meseläni çözüp biler!Täze tormoz torlary üçin seresaplyklar: gurnama wagtynda tormoz diskiniň üstüne karbýurator arassalaýjy pürküň, sebäbi täze diskiň üstünde antirust ýagy bar, sökülende köne diski ýag ýaglamak aňsat.Tormoz torlaryny guranyňyzdan soň, gurnama sebäpli ýüze çykan aşa arassalamanyň doly ýok edilmegine göz ýetirmezden ozal tormoz pedaly birnäçe gezek basylmalydyr.

Biz bilen habarlaşyň

HEMMESI siziň üçin çözüp bileris, CSSOT bulaşyk, has jikme-jik habarlaşmagyňyz üçin size kömek edip biler

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler