• baş_banner
  • baş_banner

MAXUS V80 C00034507 Saic üçin ýokary hilli öň bamper

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MAXUS V80

Önümler OEM NOOK: C00034507

Org Of Place: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Öň bamper
Önümleriň ulanylyşy SAIC MAXUS V80
Önümler OEM .OK C00034507
Org Of Place Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önüm bilimleri

Gurluş düzümi

Daşky plastinka we bufer materialy plastmassadan ýasalýar we haç şöhlesi 1,5 mm galyňlygyndaky sowuk rulonly U görnüşli çukura möhürlenýär;Daşky plastinka we bufer materialy çarçuwanyň uzyn şöhlesi bilen nurbatlar bilen birikdirilen we islän wagtyňyz aýrylyp bilinýän haç şöhlesine berkidilýär.Bu plastmassa bamperde ulanylýan plastmassa, adatça sanjym galyplary bilen poliesterden we polipropilenden ýasalýar.Mysal üçin, Peugeot 405 awtoulagynyň bamperi poliester materiallaryndan ýasalýar we reaksiýa sanjym galyplary bilen ýasalýar.“Volkswagen” -iň “Audi 100”, golf, Şanhaýdaky Santana we Týanjinindäki Xiali bamperleri sanjym galyplary arkaly polipropilen materiallardan ýasaldy.Daşary ýurtlarda polikarbonat ulgamy diýilýän bir görnüşli plastmassa bar, ol garyndy böleklerine aralaşýar we garyndy sanjym usulyny ulanýar.Gaýtadan işlenen bamper diňe bir ýokary güýçli berklige eýe bolman, kebşirlemegiň artykmaçlyklaryna hem eýe bolup, örtük öndürijiligine hem eýe bolup, awtoulaglarda has köp ulanylýar.

Bamperiň geometriýasy diňe bir gözelligi üpjün etmek üçin tutuş ulagyň görnüşine laýyk gelmän, täsir wagtynda titremäniň siňmegini we ýelmeşmegini üpjün etmek üçin mehaniki aýratynlyklara we energiýa siňdiriş aýratynlyklaryna laýyk gelmelidir.

täsiri

Gapy bamperini oturtmak, öň we yzky bamper roluny oýnamak üçin her gapynyň gapy paneline keseligine ýa-da birneme ýokary güýçli polat şöhlelerini ýerleşdirmekdir, şonuň üçin tutuş awtoulag öň, yzky bamperler tarapyndan "äkidiler" , çep we saga, awtoulag ýolagçylarynyň iň ýokary howpsuzlyk meýdanyna eýe bolmagy üçin "mis diwar we demir diwar" emele getirýär.Elbetde, şular ýaly gapy bamperini gurmak, awtoulag öndürijileri üçin käbir çykdajylary artdyrar, ýöne awtoulag ýolagçylary üçin howpsuzlyk we howpsuzlyk duýgusy köp artar.

Müşderä baha bermek

Müşderä baha bermek

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler