• baş_banner
  • baş_banner

2017 Müsür (Kair) halkara awtoulag bölekleri sergisi

Sergi wagty: 2017-nji ýylyň oktýabr aýy

Veneri: Kair, Müsür

Guramaçy: Art Line ACG-ITF

1. [Eksponatlaryň gerimi]

1. Komponentler we ulgamlar: awtoulag dwigateli, şassi, batareýa, korpus, üçek, içki, aragatnaşyk we güýmenje ulgamy, güýç ulgamy, elektron ulgamy, datçik ulgamy we beýleki bölekler we esbaplar.
2. Bejeriş we abatlaýyş bölekleri: abatlaýyş dükany tarapyndan talap edilýän önümler, enjamlar we gurallar.
3. Garnituralar we üýtgedilen bölekler: tekerleri we konsentratorlary goşmak bilen awtoulag modifikasiýasy üçin zerur esbaplar we esbaplar.
4. Gasangyç hyzmat ediş stansiýalary we awtoulag arassalaýyş nokatlary: ýangyç bekedi bilen baglanyşykly enjamlar, gurallar we önümler, awtoulaglara hyzmat etmek, reagentleri, gurallary we enjamlary arassalamak.

https://www.saicmgautoparts.com/news/2017-egypt-cairo-international-auto-parts-exhibition/

2. [Müsür bazaryna giriş]

Bütin Arap sebitinde.Esasanam Müsür awtoulag bazarynyň iň çalt ösýän sebitidir.Şeýle hem hökümet awtoulag zawodlaryny we satuwdan soňky hyzmat sergilerini döwrebaplaşdyrmagy we giňeltmegi höweslendirýär.Müsür ulag dyknyşyklary bilen medeniyetli bolsa-da, pes gümrük päsgelçiliklerinden we korrupsiýa garşy peýdalardan peýdalanýar.Çäreler.Müsürdäki awtoulag bazary her ýyl 20% ösýär.Müsüriň awtoulag bazarynyň iň çalt ösýän ýeri awtoulag ýygnamakdyr.Esasy markalaryň köpüsini öz içine alýar.Müsürde awtoulag hyzmaty.Bejeriş gurallary pudagy ýylsaýyn çalt ösýär.2020-nji ýyla çenli awtoulag önümçiligini 500 000 birlige ýetirmegiň üstünde işleýär. Onuň ýarysy eksport üçin.Bu taslamanyň esasy maksady, Müsüri arap we Afrika ýurtlaryna hyzmat etmek üçin eksporta gönükdirilen zona hökmünde ösdürmek.Şol bir wagtyň özünde, Müsüri birnäçe markanyň global eksportçysy edýär. Landeriň sebit merkezi we awtoulagdan soňky bazar.Bazaryň ösüş üçin uly geljegi bar.

3. [Sergi Giriş]

“Automech” Pan-Arab we Demirgazyk Afrikada ýeke-täk professional awtoulag we motosikl sergisidir.Sergi 21 seans üçin üstünlikli geçirildi.Meşhur ýerli sergi kompaniýasy Art Line AGG-ITF tarapyndan gurnalýar.Hyzmat pudagy Federa tarapyndan bilelikde guraldy


Iş wagty: Oktýabr-01-2017