• baş_banner
  • baş_banner

MG-GS-2015HRADLAMP 10109755-L 10109756-R

Gysga düşündiriş:

Önümleriň goýmasy: SAIC MG GS

Önümler OEM NOOK: 10109755-L 10109756-R

Org ýeri: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady MG6-20HEADLAMP-L-10677385
Önümler goýmasy SAIC MG6
Önümler OEM .OK 10415525
Org Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önümiň görkezilmegi

dhsrths

Haryt gaplamasy

IMG_4289

Önüm bilimleri

Fara näme?

Faralar awtoulag faralaryna, awtoulag çyralary we gündiz işleýän yşyk çyralary diýlip hem atlandyrylýar.Awtoulagyň gözi hökmünde olar diňe bir awtoulagyň daşky keşbi bilen çäklenmän, gijelerine sürmek ýa-da erbet howa şertlerinde howpsuz sürmek bilen hem baglanyşyklydyr.2. Beýik şöhle çyralary, adatça "faralar" diýlip atlandyrylýan pes şöhle çyralaryna ters gelýär.Lightagtylygy has ýokary otnositel pes ýagtylyk bilen (käbir modelleriň ýokary we pes çyrasy lampanyň kömegi bilen ýokary we pes çyrany ýapmak üçin şol bir lampany ulanýar) göni sürüjiniň gözüniň uzaklygyny gowulaşdyrmak täsirine ýetýär. .Beýik şöhläniň we pes şöhläniň wezipesi ulagyň öňündäki ýoly yşyklandyrmakdyr.Umuman aýdanyňda, pes şöhle diňe ulagyň öňünde 50 metre çenli aralygy geçip biler we beýik şöhle ýüzlerçe metre ýa-da ondanam ýokary bolup biler.

Biz bilen habarlaşyň

HEMMESI siziň üçin çözüp bileris, CSSOT bulaşyk, has jikme-jik habarlaşmagyňyz üçin size kömek edip biler

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler